چقدر طول می کشد تا تعمیرکار ماکروفر به محل شما اعزام شود؟

زمانی که برای تعمیر ماکروفر درخواست می دهید، پس از چند دقیقه تعمیرکار ماکروفر با شما تماس می گیرد و زمان مراجعه به محل را با شما هماهنگ می کند.

فهرست
Call Now Button
تماس با کارشناس