چقدر طول می کشد تا تعمیرکار اجاق گاز به محل شما اعزام شود؟

زمانی که برای تعمیر اجاق درخواست می دهید، پس از چند دقیقه تعمیرکار اجاق گاز با شما تماس می گیرد و زمان مراجعه به محل را با شما هماهنگ می کند.

فهرست
Call Now Button
تماس با کارشناس