چرا مایکروفر دود می کند؟

گاهی اوقات ذرات مواد غذایی در داخل محفظه ماکروفر آریستو باعث دودکردن دستگاه می شود. هم چنین اگر در مسیر اتصال سیم کشی مشکلی وجود داشته باشد سبب دود کردن می شود.

فهرست
Call Now Button
نیاز به مشاوره دارید؟ ما در خدمتیم